درباره ما

نوع فعاليت: طراحی و توليد قطعات و مجموعه های پليمری با تكنولوژی های تزريق پلاستيك، قالبگيری بادی و اكستروژن لاستيك و پلاستيك، قطعات پرسی لاستيكی و رنگ آميزی قطعات پلاستيكی

سال تاسيس: ١٣٧٧

فضای اداری و كارخانه

  • زمين: ١٠٠٠٠ متر مربع
  • سالنهای توليد : 4700مترمربع
  • انبار: ٥٤٠ متر مربع
  • اداری و آزمايشگاهی: ٥٠٠ متر مربع
  • دفتر مركزی: ١٨٥ متر مربع

برخی از مشتريان: سازه گستر سايپا، ساپكو، چرخشگر، پارت سازان،شتاب کار،  فرآوری و ساخت، پايا كلاچ، بهنگام آفرين، صنايع دفاع و ... 

سایر شرکتهای مجموعه دانا: