اخبار

گروه: اخبار داخلی
۱۵ مرداد ۱۳۹۳

در راستای بهبود و ارتقای شرایط کیفی ، شرکت دانابسپار موفق به اخذ گواهینامه قطعات ایمنی از شرکت ساپکو گردید. با توجه به پیاده سازی الزامات مربوط به قطعات ایمنی و بهینه سازی شرایط تولید ، شرکت دانابسپار قادر به تامین و تولید محصولاتی که در گروه …

گروه: اخبار داخلی
۱۵ مرداد ۱۳۹۳

  شرکت دانابسپار جهت تولید شلنگ های گاز سوز (CNG) خودرو  موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایران گردید. این شرکت با توجه به تولید انواع شلنگ های گاز سوز و سوخت خودرو نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد ایران اقدام نموده و پس از انجام تست های …