اخبار

دریافت پروانه استاندارد ایران

گروه: اخبار داخلی
۱۵ مرداد ۱۳۹۳

 

آرم پروانه استاندارد ایران

شرکت دانابسپار جهت تولید شلنگ های گاز سوز (CNG) خودرو  موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایران گردید. این شرکت با توجه به تولید انواع شلنگ های گاز سوز و سوخت خودرو نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد ایران اقدام نموده و پس از انجام تست های مختلف و بازدید نمایندگان اداره استاندارد صلاحیت استفاده از آرم استاندارد را برای محصولات خود کسب کرد.

مردادماه 1393

منبع: واحد کیفیت دانابسپار