اخبار

اخذ گواهینامه قطعه ایمنی از ساپکو

گروه: اخبار داخلی
۱۵ مرداد ۱۳۹۳

گواهینامه الزامات ایمینی ساپکو

در راستای بهبود و ارتقای شرایط کیفی ، شرکت دانابسپار موفق به اخذ گواهینامه قطعات ایمنی از شرکت ساپکو گردید. با توجه به پیاده سازی الزامات مربوط به قطعات ایمنی و بهینه سازی شرایط تولید ، شرکت دانابسپار قادر به تامین و تولید محصولاتی که در گروه محصولات ایمنی هستند نیز برای گروه خودروسازی ایران خودرو می باشد.

فروردین 93

منبع: واحد کیفیت دانابسپار