خدمات

طراحی محصول

 

 • در شركتتلفيق دانش مهندسی و تجربه موجب شده است امكان انجام پروژه ها به نحو مطلوب از مرحله طراحی تا توليد انبوه با تكنولوژيهای تزريق پلاستيك، اكستروژن، بادی و ... فراهم شود. 
   
 • در ابتدای شروع هر پروژه ضمن بر گزاری جلساتی با كارشناسان مشتری نقطه نظرات مشتری دريافت شده و كارشناسان، پيشنهادات خود را در موارد مختلف از جمله انتخاب مواد، تعيين تلرانسها، بهينه كردن عملكرد قطعه و ... ارائه می نمايند.

 

 • پس از تكميل طرح محصول، طرح قالب نهايی شده و با نظارت مهندسی بر كليه عمليات قالبسازی، قالب قطعه و تجهيزات مورد نياز توليد آماده می گردد.

   
 • مرحله بعد توليد آزمايشی و انجام آزمونهای ابعادی و عملكردی بروی قطعات می باشد تا تائيد مشتری جهت شروع توليد انبوه دريافت گردد. نتيجه كار توليد محصولی با كيفيت مطلوب، به موقع و با پايين ترين قيمت ممكن ورای انتظارات مشتری می باشد.

 


انتخاب و تامین مواد

 

 • از خدمات ديگر قابل ارائه توسط شركتارائه مشاوره فنی به مشتريان خود در انتخاب مواد مناسب و همچنين تامين مواد اوليه تخصصی از منابع معتبر خارجی و نيز آميزه سازی مواد مورد نياز طبق نظر مشتری می باشد.
   
 • اولين و مهمترين مرحله در تامين مواد تعيين و تعريف الزامات كاربردی مورد نياز با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظير خواص فيزيكی، مكانيكی، حرارتی، شيميايی و اصطكاكی با توجه به محيطی كه قطعه در آن كار می كند، می باشد.
 • از جمله موادی كه هم اكنون اين شركت برای مشتريان خود تامين می نمايد می توان به مواد زير اشاره نمود:
  • ABS (در گريدهای مقاوم به حرارت و ويژه اكستروژن)
  • SAN (در گريدهای مختلف)
  • PA پلی آميد – در انواع گريد نرم، دارای الياف شيشه و انواع 6، 66، 11، 12
  • POM پلی استال – گريدهای نرم و ويژه توليد بست و خار
  • TPU پلی يورتان تزريقی (ويژه توليد قطعات تزريقی در سختي های مختلف)
  • SBS, SEBS, PP/EPDM) TPE) در گريدهای تزريقی و بادی و ساير پلاستيكهای مهندسی


قالبسازی

 

 • از ديگر خدمات قابل ارائه توسط شركت ، طراحی و ساخت قالبهای تزريق پلاستيك، بادی و اكستروژن در داخل و خارج از كشور در اسرع وقت و با قيمت مناسب می باشد.